Kajak

Takket være Skive Kommunes Landsbyudvalg, Spar Vest fonden, Durup Sparekasse fond, og Tryg Fonden, har det været muligt for os at indkøbe 6 havkajakker. Havkajakkerne er tænkt som et ekstra tilbud til medlemmerne af Vile Forsamlingshus for at give mulighed for gode og unikke oplevelser i naturen. For at få mulighed for at benytte kajakkerne, skal man være medlem af Vile Forsamlingshus, se siden Kontingent for yderligere information.

Med hjælp fra Spar Nord Fonden, har vi nu også fået anskaffet en trailer, så transporten af kajakker fra forsamlingshuset til fjorden er blevet væsentlig nemmere.

Booking

Efter betaling af kontingent, kan kajakker bookes ved at kontakte Birthe Abildgaard på telefon  30 51 55 54.

Udstyr

Vi råder over:

 • 3 Junior kajakker North Shore Aspect
 • 3 Junior kajakker – North Shore Aspect LV
 • 6 pagajer
 • 13 svømmeveste i forskellige størrelser
 • 2 tow-lines
 • 6 spreydecks
 • 1 trailer

Regler for brug af kajakker (Foreløbige. Endnu ikke helt færdige)

 1. Betingelser for at benytte Kajakkerne
  1. Husstanden skal være medlem af forsamlingshuset og have betalt årskontingent
  2. Husstanden skal have betalt Kajak-kontingent
  3. Kajakkerne skal være booket (Husk kajakkernes numre). En booking kan højst være to dage i træk.
  4. Husstanden skal have betalt Kajak-kontingent.
  5. Sikkerheds regler skal overholdes (se herunder)
  6. Husstandens beboere, familie og venner inviteres til at sejle med i kajakkerne, når blot én sikkerhedsgodkendt sejler fra husstanden deltager.
 2. Transport af kajakkerne
  1. Transport kan ske på tagbage bærere eller trailere, hvis kajakkerne surres forsvarligt og ikke lider overlast.
  2. Når vi får anskaffet og indrettet en kajak-trailer kan transporten foregå med denne.
 3. Al sejlads sker på eget ansvar !
 4. Sikkerhedsregler ved sejlads
  1. Ved enhver sejlads skal mindst én af deltagerne være sikkerhedsgodkendt, dvs være erfaren kajak-sejler eller have lært grundlæggende sejlfærdigheder med kajak – på trænings forløb ledet af en erfaren kajak-instruktør. Bestyrelsen giver godkendelsen i samråd med en erfaren kajak-instruktør.
  2. Den sikkerhedsgodkendte skal være fyldt 18 år.
  3. Sejl fortinsvis langs kysten, og aldrig tværs over Lysen bredning, eller Sallingsund.
  4. Sejl ikke i kraftig vind (Hvide toppe på bølgerne)
  5. Sejl aldrig alene. (Man kan godt låne én kajak, hvis en ledsager selv medtager kajak)
 5. Efter sejladsen.
  1. Kajakker, padler og veste mm spules, så de er fri for saltvand, tang m.m.
  2. Kajakkerne efterses, og eventuelle skader eller mangler meldes til bestyrelsen
  3. Kajakkerne anbringes på stativet i udhuset. Veste hænges på bøjle, spraydeck hænges op.
  4. Pagajerne stilles i hjørnet lige indenfor døren.
  5. Spuleslangen hænges på plads i skuret.
  6. Døren låses og nøglen afleveres til Pauli Riis.